1. Mua hàng : Khách hàng có thể tự mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ order hàng của MQL
2. Vận chuyển nội địa : Là quá trình vận chuyển từ shop tới kho tập kết tại Bằng Tường của MQL, quá trình này tuỳ tốc độ nhanh chậm sẽ khoảng 3-10 ++ ngày
3. MQL nhận được hàng, sẽ tiến hành đóng gói cẩn thận để gửi hàng về Việt Nam

4. Vận chuyển Bằng Tường - Hà Nội : Hàng hoá đóng gói, phân loại xong sẽ được MQL gửi về kho Hà Nội, quá trình này tuỳ theo line hàng sẽ về kho Hà Nội trong khoảng 2-10 ngày
5. Khách hàng nhận hàng : Hàng về kho Hà Nội, MQL sẽ thông báo để khách hàng qua kho Hà Nội lấy hàng, hoặc vận chuyển nội địa Việt Nam theo yêu cầu
6. Giải quyết khiếu nại : Sau khi nhận hàng, khách hàng kiểm hàng hoá theo số lượng mã vận đơn MQL gửi, nếu có vấn đề gì xin vui lòng thông báo cho bộ phận CSKH để được giải quyết
7. Hoàn thành đơn hàng