Hướng dẫn cách đặt hàng trên web Vận chuyển Minh Quân
• Bước 1: Truy cập trang web: https://vanchuyenminhquan.com/
• Bước 2: Đăng ký tài khoản:
- Click vào chữ đăng ký
- Điền đầy đủ thông tin rồi click ĐĂNG KÝ


• Bước 3: Cài đặt công cụ theo trình duyệt Cốc Cốc hoặc Chrome

Link Công Cụ : https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-minh-qu%C3%A2/jkdmdengeobjidfhkdgcocjjngfhegmc?hl=vi&authuser=0
• Bước 4: Truy cập vào Taobao.com hoặc 1688.com rồi thêm hàng vào giỏ bằng công cụ

Chọn thuộc tính SP -> Bấm nút Thêm vào Giỏ 


• Bước 5: Vào mục giỏ hàng để yêu cầu báo giá những đơn hàng cần mua


• Bước 6: Sau khi nhận được yêu cầu, nhân viên Minh Quân sẽ tiếp nhận đơn hàng và báo giá đơn hàng cho khách hàng


• Bước 7: Nếu khách hàng muốn mua hàng thì có thể nạp tiền vào ví để đặt cọc đơn hàng, nhân viên Minh Quân nhìn thấy đơn hàng đã đặt cọc sẽ tự động mua hàng và cập nhật trạng thái trên web để khách hàng theo dõi