Hướng dẫn cách nạp tiền vào ví để mua hàng 

⏭️Ngân hàng TP Bank 
👉 Nguyễn Anh Tú 
99982999999
⏭️ Ngân hàng MB bank - Ngân hàng quân đội
👉 Nguyễn Hồng Nhung
666 999 999 1991
Nội dung: MQ [Cách] SDT đăng ký [ Cách ] Mã Khách Hàng