Hướng dẫn khách ký gửi khai báo đơn hàng

Nếu khách hàng muốn mua bảo hiểm hàng hoá ký gửi, xin vui lòng làm theo các bước sau : 

Ở giao diện quản lý, khách hàng lần lượt chọn các mục sau 

Quản lý ĐH ký gửi >  Tạo đơn giao hàng hộ 

Ở giao diện tạo đơn, khách hàng điền thông tin Mã Vận Đơn và Số tiền ( Giá trị đơn hàng cần khai báo ) 

Nếu cần mua bảo hiểm, xin vui lòng tích vào mục Bảo Hiểm 

Sau khi điền xong hết các mã vận đơn, khách hàng bấm Tạo Đơn Hàng để hoàn thành 

Hoàn thành xong, các Mã Vận Đơn sẽ hiển thị ở mục DS đơn giao hàng hộ 

Khách hàng có thể tự quản lý tình trạng đơn hàng, và Thanh Toán Phí Bảo hiểm ở đây