Khách vào đăng nhập vào website

Ở giao diện Quản Lý 

B1 : Chọn Quản Lý ĐH ký gửi > Khiếu Nại Ký gửi 

B2 : Điền MVĐ và Nội Dung Khiếu Nại

Up bill ký nhận, hoặc mô tả hình ảnh trong trường hợp khiếu nại hàng chưa về kho TQ, hoặc các trường hợp cần hình ảnh 

B3 : Click Gửi khiếu nại 

B4 : Tạo yêu cầu khiếu nại xong, nội dung khiếu nại của khách hàng sẽ được khởi tạo như hình dưới và có trạng thái xử lý

Bên cạnh trạng thái có biểu tượng messenger để trao đổi trực tiếp về đơn khiếu nại đó 

Khách hàng lưu ý, ở mục chat này, chỉ trao đổi vấn đề khiếu nại của đơn này để tránh bị trôi tin nhắn nha