Hướng dẫn khách ký gửi cài đặt địa chỉ kho Trung Quốc theo các line hàng 

Để thuận tiện nhất trong việc chia các line vận chuyển, khách hàng xin vui lòng cài đặt địa chỉ các line hàng theo hướng dẫn sau : 

Line nhanh ( đồi ) Line chậm ( xếp cont ) Line TMDT ( TMDT )
Thời gian hàng về 1-3 ngày ( Có thể nhanh chậm tùy tình hình thực tế ) Thời gian hàng về 5-7 ngày ( Có thể nhanh chậm tùy tình hình thực tế ) Thời gian hàng về 3-5 ngày ( Có thể nhanh chậm tùy tình hình thực tế )
收货人:阮红茸 (Mã Khách Hàng 山)
收货地址:广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 凭祥镇 广西凭祥市皇龙居10栋21,22,23号 (Mã Khách Hàng山)
手机:13557599025
邮政:532600
收货人:英秀 (Mã Khách Hàng车)
收货地址:广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 凭祥镇 广西凭祥市皇龙居10栋21,22,23号 (Mã Khách Hàng车)
手机:13557599025
邮政:532600
收货人:安安 (Mã Khách Hàng TMDT)
收货地址:广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 凭祥镇 广西凭祥市皇龙居10栋21,22,23号 (Mã Khách Hàng TMDT)
手机:13557599025
邮政:532600

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bộ phận CSKH