HƯỚNG DẪN KHÁCH KÝ GỬI ĐIỀN MÃ VẬN ĐƠN TỰ ĐỘNG

Để quản lý đơn hàng tốt, Minh Quân khuyên khách hàng nên điền khai báo mã vận đơn đầy đủ

Cách thao tác như sau :  

-          Cài đặt công cụ : https://chrome.google.com/webstore/detail/alian-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%99ng-t%E1%BA%A1o-%C4%91%C6%A1n-h%C3%A0n/ggbdnihologbjbmfpjnbmfmhhgaikmoc?hl=vi&authuser=1

 

 

-          Đăng nhập tài khoản trên web Minh Quân

-          Đăng nhập tài khoản taobao, vào mục 待收货 ( Đợi nhận hàng )

-          Chọn “ Lấy thông tin vận đơn “

-          Đợi tool quét hết trang

-          Khi có thông báo quét xong thì bấm OK

 

-          Bấm OK xong sẽ ra 1 bảng khai báo  giá trị đơn hàng và tích mua bảo hiểm hay không , khách hàng không mua bảo hiểm thì không cần tích chọn, giá trị sản phẩm sẽ tự động x tỷ giá hệ thống để hiển thị ra VNĐ khi được up lên web     

-          Kiểm tra thông tin xong bấm “ Tạo đơn vận chuyển “ là xong

-          Khách hàng có thể vào Quản Lý ĐH Ký gửi > Danh sách đơn ký gửi để xem chi tiết và trạng thái của mã vận đơn

-          Lưu ý : Mỗi lần quét sẽ chỉ quét được 1 trang, quét xong 1 trang mọi người chuyển trang để quét tiếp