Hướng dẫn khách ký gửi sử dụng web của Minh Quân
Để tra cứu mã vận đơn có hai cách:
Cách 1:
• Truy cập trang web: https://vanchuyenminhquan.com/
- Đăng ký tài khoản:
- Click vào chữ đăng ký
- Điền đầy đủ thông tin rồi click ĐĂNG KÝ
• Chọn Quản lý ĐH ký gửi > Tạo Ký Gửi 
- Điền mã vận đơn
- Số tiền (giá trị đơn hàng có thể điền hoặc không, nếu quý khách đóng bảo hiểm thì quý khách vui lòng điền giá trị đơn hàng)
• Điền xong khách hàng bấm Tạo đơn hàng để hoàn thành 
• Quay lại danh sách đơn, quý khách sẽ thấy giao diện mã vận đơn của mình. Hai cột cuối cùng là cột trạng thái thanh toán bảo hiểm và trạng thái kiện hàng. Hệ thống sẽ tự cập nhật khi kiện hàng nhập kho TQ, xuất kho TQ, nhập kho VN và xuất kho VN.
Cách 2: 
• Truy cập trang web: https://vanchuyenminhquan.com/
• Nhập mã vận đơn vào mục Tra mã vận đơn sau đó chọn Tra mã để tra mã. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái hàng nhập kho TQ, xuất kho TQ, nhập kho VN và xuất kho VN.

Liên hệ CSKH :