Ảnh tất niên 2021, chúc tập thể Minh Quân ngày càng lớn mạnh hơn